Obrázky

14. března 2008 v 6:26 | Lora |  Galerie
 

AC

14. března 2008 v 6:09 | Lisa |  Magie atd.
Tady najdete zřejmě většinu toho, co byste o AC chtěli vědět: http://marlitan.iglu.cz

Mágové 19. století

13. prosince 2007 v 9:27 | Lora |  Magie atd.
Mágové 19. století
Francouzská okultní renesance měla zásadní vliv na další rozvoj okultních věd a tajných organizací ve Francii i mimo ni.V devatenáctém století z této tradice čerpají osobnosti jako Epifys Levi, de Guaita, MacGregor Mathers, Edward Waite a Aleister Crowley.O některých z nich jsme již psali v prvním díle především v souvislosti se zednáři v roce 1888 založenou organizací zvanou Hermetický řád Tlatého úsvitu, který je považován za jednu z nejvlivnějších okultních organizací posledních sta let.
Mezi mágy devatenáctého století patří již dříve zmíněný Papus.Ten zosobňuje snahu po nalezení komplexního okultního systému či lépe řečeno po znovuobjevení zapomenutých znalostí.
Papus se narodil ve Španělsku jako Gérad Encausse (1865 - 1916).V roce 1888, kdy také vznikl Hemetrický řád Zlatého úsvitu, založil spolu s markýzem jménem Stanislaus de Guaita
(1861 - 1897) podobný řád s názvem Kabalistický řád Růžového kříže.
Z různých proudů okultního myšlení složil Papus komplexní okultní systém.Podle něj byla veškerá znalost dávných věků vyjádřena v několika jednoduchých principech.Papus věřil, že je možné tyto základní zákony vyčíst v Bibli, Homérovi, Koránu a ve všech podobných důležitých dílech dávné minulosti.Tato moudrost pak byla předávána prostřednictvím zasvěcovacích kultů a gnostických sekt.Poté, co byla ve středověku do určité míry ztracena, byla znovu objevena díky arabským textům v renesanci.Její nositelé byli templáři, Raymond Lull, rosenkruciáni a nakonec i zednáři a martinisté.
Základním systémem původní syntézy této moudrosti byl karetní systém tarot, jehož pradávná funkce byla časem zastřena.Nicméně podle něj bylo možné někoho, kdo odhalil pravý klíč, nalézt tuto základní moudrost právě v tarotu.Papus také napsal v roce 1889 první knihu, která se zcela věnovala tomuto karetnímu systému, Cikánský Tarot (Le Tarot des Bohémiens), a která je dodnes jakousi biblí tarotu.
Devatenácté století bylo svědkem velkého rozmachu tajných organizací nejrůznějšího druhu a následně i intenzivní soutěží o vůdčí postavení v okultním světě.To jsme nakonec viděli v případě Zlatého úsvitu, kde takové soutěžení vedlo k rozkolu.
Mnoho jedinců bylo prostě nespokojeno s oficiální vědou a rostoucím materialismem a přálo si být součástí něčeho, jako bylo svobodné zednářství, avšak v nějaké ušlechtilejší formě.Zednářství v té době existovalo již přinejmenším dvě stě let a zákonitě se stalo institucí.Docházelo tudíž k oddělování samostatných skupin a vzniku zcela nových, i když podobných organizací.
Situaci výstižně popsal de Guaita v dopise Papovi: Je počátek kompletní změny našich vědeckých metod.Materialismus nám dal vše, co od něj můžeme čekat, a hledající, i když jsou ve své většině zklamáni, očekávají od budoucnosti velké věci a již nechtějí utrácet více času následováním této cesty.Každé vědní odvětví dovedlo své analýzy do maxima, což pouze prohloubilo příkopy rozdělující jednotlivá vědní odvětví.
Slovo autorky: Tento článek není zveřejněn za účelem zisku, omlouvám se jesti tímto naštvu autora tohoto článku..Z knihy:Tajné dějiny Evropy 2 autor: Bohumil Vurm
 


Léčení hypnózou

13. prosince 2007 v 8:46 | Lora |  Magie atd.
Léčení hypnózou

Hrabě Saint Germain měl také hrát stěžejní roli ve formulování teorie takzvaného mesmerismu.Tomuto terapeutickému hypnotismu dal jméno německý léčitel a zednář Frantz Anton Mesmer (1734 - 1815).Jeho metoda přikládání rukou na pacienta a myšlenkové sugesce vedla k praktickému používání hypnotismu lékaři.
Mesmer se původně chtěl stát knězem.Nicméně jeho matematické nadání a zájem o vědu vůbec ho dovedly až na studia medicíny na Univerzitě ve Vídni.Zde poprvé formuloval své myšlenky týkající se magnetického fluida procházejícího všemi věcmi a bytostmi.
Myšlenka takového fluida nebyla nic nového.Od dávných dob v různých kulturách se o takové kosmické síle hovoří.V evropské tradici to byl Paracelsus a J.B. van Helmont, kteří tvrdili, že všichni lidé vyzařují jakési magnetické fluidum, které je schopno ovlivňovat věci a osoby kolem nich.Mesmer vycházel především z práce anglického lékaře Richarda Meada, který v roce 1704 vydal pojednání o vlivu slunce a měsíce na člověka.
Otec Maxmilián Hehl, jezuita, profesor astronomie na vídeňské univerzitě a dvorní astrolog císařovny Marie Terezie, si povšiml Mesmerovy diplomové práce O vlivu planet (De Planetarum Influxu).Byl to on, který přiměl Mesmera k léčitelským pokusům s magnety.Během nich si Mesmer uvědomil, že jeho tělo je samo magnetem. Své teorie pak publikoval v roce 1775.Jeho myšlenky byly přijaty s nadšením a následoval velký příliv pacientů.
O pár let později, když studoval práci exorcisty (vymítače ďábla) otce Johanna Gassnera, který tvrdil, že veškeré nemoci jsou způsobeny posedlostí démony, uvědomil si, že k léčení Hehlovy magnety vůbec nepotřebuje.Došel k závěru, že životní síla, či léčivá energie, kterou Mesmer nazýval animální magnetismus, může být předávána pacientovi přímo dotykem nebo za pomocí kovové tyčky.
V roce 1778 se přestěhoval do Paříže a vybudoval zde nemocnici, která byla spíše místem seancí než standardní léčebný ústav.Místnosti byly osvětlené tlumeným světlem, parfémované a zdobené zrcadly, krystaly, obrazy a dekorativními hodinami.Mesmer zde působil spíš jako mág, oblečen v temně fialových róbách a s kovovou hůlkou v ruce.Léčení probíhalo za zvuků hudby.Na Mesmerově klinice se odehrálo mnoho neuvěřitelných uzdravení a pacienti se jen hrnuli.
Jeho úspěch ovšem vyvolal nenávist Lékařské akademie.Francouzský král Ludvík XVI., který byl Mesmerovým stoupencem, musel nakonec ustanovit dvě komise, které měly zhodnotit Mesmerovo léčení.První komise publikovala své závěry v roce 174.Podle nich nebyl nalezen důkaz o existenci animálního magnetismu.Komise doporučila, aby všichni, co praktikují takovou léčebnou metodu, byli vyloučeni z lékařské fakulty.Druhá komise její závěry potvrdila.
Mesmerovo štěstí se obrátilo.Dokonce jeden z doktorů předstíral nemoc a nechal se Mesmerem léčit.Po ukončení léčby ho obvinil z podvodu.Další nepřízní osudu byla smrt jeho velkého zastánce, výše zmíněného de Gébelina.Klinika nakonec musel uzavřít v roce 1789, kdy byl donucen opustit zemi kvůli francouzské revoluci.Odešel nejprve do Karlsruhe a odtud zpět do Vídně.Zde byl obviněn jako francouzský špion a strávil dva měsíce ve vězení.Po propuštění se vrátil do svého rodiště u Kostnického jezera, kde také v roce 1815 zemřel.
Slovo autorky: Tento článek není zveřejněn za účelem zisku, omlouvám se jesti tímto naštvu autora tohoto článku..Z knihy:Tajné dějiny Evropy 2 autor: Bohumil Vurm

AC

8. prosince 2007 v 23:26 | Lora |  Magie atd.
Astrální cestování- úvod
Co je to astrální cestování?
Astrální cestování fascinuje člověka již od počátku věků. Čím to, že někteří lidé dokáží překročit prostor a čas, opustit svá fyzická těla a putovat kamkoliv chtějí? Šamani, kteří astrálně cestovali ,aby se dozvěděli budoucnost či odpovědi na otázky ,své jednoduché metody samozřejmě drželi v tajnosti. Kdyby astrálně cestovat dokázal každý, jejich moc by vzala za své.
Co se s lidmi děje při astrálním cestování:
1.subjekt cítí,že opouští tělo skrze temeno hlavy
2.V momentě,kdy se astrální tělo odděluje od těla fyzického,ztrácí subjekt na okamžik vědomí
3.Než se astrální tělo vzdálí, vznáší se chvíli nad tělem fyzickým
4.Tentýž jev se opakuje před návratem do fyzického těla
5.Při návratu astrálního těla do těla fyzického subjekt znovu na chvíli ztrácí vědomí
6.Vrátí- li se astrální tělo moc rychle, fyzické tělo sebou několikrát škubne
Astrální tělo je založeno na skutečnosti, že máme 2 těla - tělo fyzické, které roste, zraje a nakonec umírá a tělo astrální, které je *dvojníkem* fyzického těla. Právě toto astrální tělo se může občas od fyzického vzdálit, při tom ale s sebou nese naše vědomí. Astrální tělo je *řidší* a jemnější než jeho fyzický protějšek. Běžně se mu říká astrální nebo éterický dvojník. Stříbrná šňůra je světelné vlákénko, spojující astrální a fyzické tělo. Obvykle propojuje čelo fyz. a pupek astr.těla. Astrální pláň se jeví jako paralelní vesmír k vesmíru našemu. Lidé zde většinou nepozorují nějaké větší znatelné rozdíly. Během svých astrálních cest si mohou létat kamkoliv a jak chtějí. Přesto zde platí určitá omezení jako např.: Nemohou navštívit své přátele a nemohou se udělat viditelnými. Každý z nás již mnohokrát astrálně cestoval ve svých snech. Ač si to většinou neuvědomujeme.
Chceme-li si svou astrální cestu pamatovat i s tím, co během ní děláme a kde jsme byli, musíme se na to připravit. Nejprve se musíte rozhodnout kam chcete cestovat. Jděte si lehnout v obvyklou dobu. Je nutné, abyste se dobře vyspali. Neuléhejte s plným žaludkem. Vtip je v tom, že musíte usnout a zároveň si udržet bdělé vědomí. Někteří lidé to dokáží, aniž by nad tím museli nějak zvlášť přemýšlet. Říká se tomu mimovolné astrální cestování. Též vidění na dálku se v mnohých věcech podobá astrálnímu cestování. Člověk, jenž je provádí, posílá svou duši na určité místo a popisuje co tam vidí. Vidění na dálku je v současnosti předmětem důkladného vědeckého zkoumání.
Mimochodem při astrálním cestování můžete:
1)navštívit jakékoliv místo
2)přenést se do minulosti nebo budoucnosti
3)zbavit se strachu ze smrti
4)dohlížet na milované osoby a přátele
5)uskutečnit astrální cestu ve dvou
6)navštívit zesnulé a pokračovat ve vztahu s nimi
Stačí jen věřit, chtít a být schopni se učit.
Příště sem vám dám i návod